2021 Tour Videos
 • Whiplash (San Francisco, CA - September 16, 2021)
  Whiplash (San Francisco, CA - September 16, 2021)
 • Creeping Death (San Francisco, CA - September 16, 2021)
  Creeping Death (San Francisco, CA - September 16, 2021)
 • Harvester of Sorrow (Chicago, IL - September 20, 2021)
  Harvester of Sorrow (Chicago, IL - September 20, 2021)
 • Cyanide (Chicago, IL - September 20, 2021)
  Cyanide (Chicago, IL - September 20, 2021)
 • Ride the Lightning (Louisville, KY - September 24, 2021)
  Ride the Lightning (Louisville, KY - September 24, 2021)
 • Moth Into Flame (Louisville, KY - September 24, 2021)
  Moth Into Flame (Louisville, KY - September 24, 2021)
 • Whiskey in the Jar (Louisville, KY - September 24, 2021)
  Whiskey in the Jar (Louisville, KY - September 24, 2021)
 • No Leaf Clover (Global Citizen Live)
  No Leaf Clover (Global Citizen Live)
 • For Whom the Bell Tolls (Global Citizen Live)
  For Whom the Bell Tolls (Global Citizen Live)
 • The Struggle Within (Louisville, KY - September 26, 2021)
  The Struggle Within (Louisville, KY - September 26, 2021)
 • My Friend of Misery (Louisville, KY - September 26, 2021)
  My Friend of Misery (Louisville, KY - September 26, 2021)
 • Frantic (Sacramento, CA - October 8, 2021)
  Frantic (Sacramento, CA - October 8, 2021)
 • For Whom the Bell Tolls (Sacramento, CA - October 8, 2021)
  For Whom the Bell Tolls (Sacramento, CA - October 8, 2021)