November 20, 1998

Detroit, MI, Michigan, US United States

State Theatre