November 25, 1988

Detroit, MI, Michigan, US United States

Cobo Arena